دفتر ....... من

هرچی دوس داری اسمشو بذار ^__^


برای این که هنوز به تو فکر می‌کنم
هنوز نگرانت میشوم
هنوز دلتنگت میشوم
و هنوز دوستت دارم
از خودم و از اراده سستم متنفـــــــرم!!!

 

 

تا نرفتــه بودی عزیــز بودی ..!! حالا که رفتی، شـدی " به درکـــــــ، "!

 

بعضــــــی چیــــــز هــــــا رو بایـــــد بنویســــــم...

نــــه بـــــــرای اینکـــــــه همـــــه بخـــــونن وبگـــــن عـــــــالیه...

بـــــــرای اینکـــــه خــــــفه نشــــــم...

 

 

از "نبــودنـــــت " دلگیـــــــر نیستــــــم . . .

از اینـکـــــه روزگـــــاری " بــــــودی " دلگیـــــــرم

 

میگویند دلتنگ نباشم!
خدای من
انگار به آب بگویند خیس نباش؛

 

تو احوالپرسی های روزانه
واژه ی"بد نیستم"به معنای "خوب بودن" نیست!حتی به معنای "بد بودن" هم نیست!
یه برزخیه که از "بد بودن" هم بدتره...!

 


مکثی که روی اسم تو میکنم
وقتی که روی لیست شماره های گوشی ام پایین می آیم
یعنی دلتنگی :(((

 

دلم برای صدای یکی تنگ شده

که حاضر نیستم

حتی یه باره دیگه بشنومش . . .

 

 

 

چقدر سخت است منتظر کسی باشی که هیچ وقت فکر آمدن نیست

 

خیلی مواظب باش

اگه با شنیدن صداش دلت لرزید...

اگه با بدی هاش فرار نکردی و موندی...

دیگه تمومه...!!

اون شده همه ی دنیات.

 

 


نویسنده : ملکه بارون ساعت ۳:٠۱ ‎ب.ظ تاریخ ۱۳٩۱/٦/٧